Sa prijema u Izvr?nom ve?u NR Slovenije u ?ast predsednika Republike