Prijem domaćih i stranih delegata sa IV Kongresa Narodnog fronta