Na sve?anoj akademiji povodom Dana armije, u Beogradskom Narodnom pozori?tu