Poseta Bugarskoj: doček na železničkoj stanici u Dragomanu i sa delegacijom bugarske vlade u vozu