Poseta Bugarskoj: do?ek na ?elezni?koj stanici u Dragomanu i sa delegacijom bugarske vlade u vozu