Poseta Bugarskoj: susret sa Georgi Trajkovim i Todorom Živkovim i zvanični doček na železničkoj stanici u Sofiji