Poseta Bugarskoj: susret sa Georgi Trajkovim i Todorom ?ivkovim i zvani?ni do?ek na ?elezni?koj stanici u Sofiji