Poseta Bugarskoj: dolazak u rezidenciju "Vrana" u Sofiji