Poseta Bugarskoj: miting na Crvenom trgu u Plovdivu i progla?enje predsednika Tita za po?asnog gra?anina