Poseta Bugarskoj: u vinogradu selja?ke radne zadruge u Peru?tici