Prijem delegacije Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti