Poseta ?upanji: dolazak na razgovore u restoranu poljoprivrednog kombinata "Boris Kidri?"