Poseta Vara?dinu: razgovor sa privrednim rukovodiocima iz Severne Hrvatske u zgradi "Elektre"