Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: do?ek delegacije Poljske na ?elezni?koj stanici u Beogradu