Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: sve?ani ru?ak u ?ast poljske delegacije