Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: nastavak jugoslovensko-poljskim razgovora u Belom dvoru