Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: do?ek na ?elezni?koj stanici u Skoplju