Poseta Velikoj Britaniji: u?enici ?kole u Hendonu predaju poklon omladini Kragujevca