Poseta Velikoj Britaniji: učenici škole u Hendonu predaju poklon omladini Kragujevca