Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: dolazak u Top?ider