Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: intiman ru?ak u lova?kom gazdinstvu Dobanovci