Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: ru?ak u Belom dvoru, u ?ast gostiju iz Poljske