Poseta Velikoj Britaniji: sa jugoslovenskom decom u jugoslovenskoj Ambasadi u Londonu