Poseta Velikoj Britaniji: na ručku sa članovima britanske laburističke stranke