Poseta Velikoj Britaniji: na ru?ku sa ?lanovima britanske laburisti?ke stranke