Poseta Velikoj Britaniji: prijem novinara u Londonu