Prijem gvinejskog dr?avnog sekretara za ekonomski razvoj, Fofana Karima