Na Svetskom prvenstvu u hokeju na ledu, u sportskoj hali "Tivoli" u Ljubljani: susret sa predsednikom vlade Videmske, dr. Alfredom Berzantijem i njegovom suprugom