Poseta Velikoj Britaniji: na brodu sa dopisnicima jugoslovenske ?tampe u Londonu