Poseta Velikoj Britaniji: na brodu sa dopisnicima jugoslovenske štampe u Londonu