Poseta Velikoj Britaniji: sa grupom ?lanova pratnje, pred polazak iz Londona