Poseta Velikoj Britaniji: sa grupom članova pratnje, pred polazak iz Londona