Poseta preduze?u "Magnohrom" u Kraljevu: sastanak sa predstavnicima kolektiva