Poseta Bosanskoj Krajini: razgovor sa radnicima i odlazak iz fabrike celuloze u Drvaru