Poseta Bosanskoj Krajini: dolazak u Dom kulture u Drvaru i susret sa roditeljima narodnih heroja i sa biv?im borcima