Poseta Bosanskoj Krajini: razgovor sa predstavnicima Drvara i okolnih komuna i odlazak iz Doma kulture