Poseta Bosanskoj Krajini: grupno fotografisanje posle ru?ka u hotelu "Jadran" u Drvaru