Poseta Bosanskoj Krajini: susret sa roditeljima palih boraca i prijem poklona u Domu kulture u Banja Luci