Poseta Rumuniji: ru?ak u radni?kom restoranu hemijskog kombinata Borze?ti