Do?ek na aerodromu u Sur?inu, na povratku iz posete Rumuniji: susret sa jugoslovenskim funkcionerima