Poseta UAR: zvani?ni razgovori u letnjoj rezidenciji predsednika Nasera "El Mamura" u Aleksandriji