Poseta Me?unarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu: konferencija za ?tampu