Zadr?avanje u mle?nom restoranu, na putu prema Brdu kod Kranja