Kolektivna predaja akreditiva diplomatskih predstavnika u Beogradu