Kolektivna predaja akreditiva diplomatskih predstavnika u Beogradu: grupna fotografija