Poseta Reze Pahlavija: konferencija za ?tampu u Beloj vili