Prijem predstavnika preduze?a "Franc Lesko?ek" iz Maribora, "?ura ?akovi?" iz Slavonskog Broda i "Dragoslav ?or?evi?-Go?a" iz Smederevske Palanke, koja trebaju da budu anga?ovana na izgradnji mosta Beograd-Zemun