Poseta Indire Gandi, premijerke Indije: konferencija za ?tampu