Poseta Indire Gandi, premijerke Indije: projekcija filma u Beloj vili