Susret sa predstavnicima Svetske vatrogasne organizacije CTIF