Poseta Me?unarodnom takmi?enju vatrogasaca u Karlovcu: za vreme takmi?enja