Poseta Me?unarodnom takmi?enju vatrogasaca u Karlovcu: odlazak sa takmi?enja