Razgovori sa predstavnicima kolektiva i odlazak iz fabrike "Kordun" u Karlovcu