Poseta Valtera Ulbrihta: Jovanka Broz i Lote Ulbriht sa predstavnicima Konferencije za dru?tvenu aktivnost ?ena