Poseta Huari Bumedijena: ispra?aj predsednika Bumedijena na ?elezni?koj stanici u Beogradu, pred odlazak u Hrvatsku