Poseta Indiji: dolazak na ve?eru koju je priredio predsednik Radakri?nan